«Vi vet at systematisk refleksjon over eget arbeid er den beste kilde til utvikling, læring og - ikke minst - arbeidsglede. Jeg ønsker at alle avdelinger og alle ansatte engasjerer seg aktivt i utviklingsarbeid på den enkelte arbeidsplassen».

Ellen Ølness Nadim, regiondirektør BUFetat region sør
Tilgjengelighetserklæring