Om VidSynt Forskning


Vidsynt forskning skal bidra til at institusjoner eller etater kan få belyst problemstillinger de står oppe i. Det kan dreie seg om behov for å undersøke om aktuelle tiltak fungerer etter intensjonen, både når det er aktuelt å implementere nye modeller, metoder eller forståelsesrammer, men også når en har allerede etablerte programmer eller tiltak som en ønsker å få vurdert eller evaluert.

Det kan også være behov for å analysere spesielle problemstillinger, barn eller ungdommer med helt spesielle uttrykk, behov for å drøfte hvordan utviklingsmessige behov i en etat/institusjon bør møtes, vei-og retningsvalg eller andre aktuelle problemstillinger.

VidSynt forskning kan bidra med kunnskap om forsknings-og evalueringsmetodikk, og rådgivning/veiledning i forhold til gjennomføring og rapportering. VidSynt forskning har knyttet til seg et nettverk av fagpersoner med høy kompetanse på forsknings-og evalueringsarbeid, som kan bidra med konstruktive faglige innspill.

Dersom en ønsker bistand fra VidSynt forskning meldes behov til...