Telemark Barne-og familiesenter


En avdeling ved Telemark Barne-og familiesenter har i mange år drevet et familiebehandlingstiltak, hvor familier bor i en av institusjonens leiligheter i 3-5 måneder med et intensivt familiebehandlingstilbud. Brukerne av dette tilbudet er ofte familier med særskilt svak fungering, hvor foreldrene står i fare for å miste omsorgen for barna. Tiltaket har svært godt renomme, og er svært populært. Pr i dag står 15 familier på venteliste.

Fra avdelingens side er det et ønske om å få gjennomført en formell evalueringsstudie av tilbudet. Organisering er under drøftingVestfold Barne-og familiesenter


Venter avklaring...