Melde Ønsker


Dersom du ønsker å vite om din avdeling eller enhet kan få hjelp til problemstillinger dere ønsker å belyse, kan du kontakte:

Regionskontoret Bufetat Sør
Anne Laukli
Epost: anne.laukli@bufetat.no
Tlf: 466 17 934

RVTS Sør
Heine Steinkopf
Epost: heine.steinkopf@bufetat.no
Tlf: 481 42 436