Erfaringer


Prosjekt Orion


I løpet av høsten 2013 er det gjennomført møter mellom medarbeidere i VidSynt forskning, ledelse ved Buskerud Ungdomshjem og avdeling Orion, samt representanter fra Bufetat region sør.

Det er gjennomført en 3-dagers workshop med de ansatte ved avdeling Orion, med fokus på kulturbygging

Evt reportasje, bilder, intervjuer?