Om VidSynt


VidSynt er et prosjekt med målsetting å heve kvaliteten på tjenestene i Bufetat region sør. I VidSynt gjøres det ved å utvikle en organisasjonskultur som fremmer lokale og individuelle forbedringer, og som hjelper den enkelte ansatt og den enkelte avdeling med å kvalitetssikre arbeidet som gjøres daglig.

Prosjektet er delt inn i fire delprosjekter som alle har samme overordnede målsetting: å sikre lokalt forankret kontinuerlig fagutvikling. Delprosjektene VidSynt organisasjon, VidSynt leder, VidSynt veiledning, og VidSynt forskning finner du kort presentert ved å se under VidSynte prosjekter. Du kan også klikke på logoene til delprosjektene nederst på siden for å komme inn på hjemmesiden til hvert enkelt VidSynt-prosjekt.

VidSynt er prosjekt som baserer seg på at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsheving som noe som best skapes i møte mellom likeverdige parter. Det vil si at kompetanseutviklingsprogrammene utvikles, gjennomføres, og evalueres i nært samarbeid mellom Bufetat region sør som oppdragsgivere og mottakere, og RVTS sør som programutviklere og igangsettere.
Målsetning

Skape en organisasjonskultur som legger grunnlaget for trygg, god og tilpasset omsorg til barn og ungeTilgjengelighetserklæring