VidSynt Organisasjon


Vidsynt organisasjon er et utviklingsprogram som har fokus på å skape lokalt forankret kulturbygging og fagutvikling. Programmet vil bistå den enkelte avdelingsleder til å sammen med sine ansatte skape utviklingsplaner basert på lokale erfaringer, behov og ønsker. Vidsynt organisasjon inneholder organisasjonsanalyseverktøy som gjør det mulig for hver enkelt avdeling å analysere sin egen aktivitet og kultur gjennom kategorier som språket som anvendes, metoder som tas i bruk, skrevne og uskrevne sosiale spilleregler, og usagte lokale «sannheter». Når vi kan beskrive hvor vi er, kan vi også beskrive hvor vi ønsker å være. Det vil si at når vi blir oppmerksomme på elementene i egen kultur, både de positive og de negative, kan vi lettere identifisere hva vi kan forbedre.

Vidsynt organisasjon vil formidle kunnskap om kulturfenomener og kulturendring, som vil gjøre ansatte og ledere godt rustet til å igangsette lokale utviklingsplaner.

Programmet består av en kombinasjon av undervisning, workshops, e-læring og veiledning.

› Gå til: VidSynt OrganisasjonTilgjengelighetserklæring