VidSynt Leder


Vidsynt leder er utviklet for å hjelpe lederne å få mest mulig ut av Vidsynt organisasjonsprogrammet. Vidsynt leder vil samle en gruppe ledere som skal i gang med Vidsynt organisasjon til felles forberedelse sammen med fagperson innen organisasjonspsykologi, i god tid før oppstart av programmet i avdelingen. Samlingene vil være tematisk organisert: (1) ledelse, kulturendring og egne utfordringer i lederrollen, (2) ledelse av endringsprosesser, og (3) Vidsynt organisasjon gjennomføring med opplæring i verktøy for organisasjonsanalyse. Vidsynt leder inneholder også en interaktiv del hvor lederne kan diskutere utfordringer på nettsiden og lese andres diskusjoner og erfaringer relatert til spesifikke problemstillinger.

Programmet består av en kombinasjon av undervisning, workshops, e-læring og veiledning.

› Gå til: VidSynt Leder