Hvorfor VidSynt Leder

Vidsynt leder handler om å forberede og dyktiggjøre lederne før de setter i gang arbeidet med organisasjonsutvikling.

Vi vet at alle endrings- og utviklingsprosesser innebærer ekstra utfordringer for lederne som skal stå for gjennomføringen av disse prosessene. Mange ansatte vil ha motstand overfor endringer i form av forhåndsbedømmelse, som: «dette har vi prøvd før», eller «dette er bortkastet tid, vi burde heller bruke tid på det som egentlig er jobben vår», eller «dette passer ikke hos oss, de vet ingenting om hva vi trenger her». Eller kynisme: «vi kan vel alltids prøve», eller «dette gidder jeg ikke å engasjere meg i». En annen av de mest vanlige reaksjoner på endring er frykt: «betyr dette at jeg ikke er bra nok?», eller «er dette en plan for nedbemanning?».

Vi vet også at lederen er den avgjørende faktoren for å få til endringer i organisasjonskulturen. Bill O’Brien som har mange års erfaring med organisasjonslæringsprosjekter uttalte: «the success of the intervention depends on the interior condition of the intervenor». Det er altså ikke bare snakk om hva lederen gjør og hvordan lederen gjør det, men det er avhengig av deres indre tilstand når de leder. Med andre ord vil graden av suksess med et endringsprosjekt være fullstendig avhengig av lederens indre tilstand, dvs lederens motivasjon, engasjement, vilje, og inspirasjon.

Vi ønsker å hjelpe lederen til å være forberedt på motstandsprosesser i personalgruppen ved igangsetting av endringstiltak, slik at de lettere kan ha god strategier for å håndtere dem. Videre vil Vidsynt leder ha fokus på å trygge lederne i lederrollen, blant annet ved å ha fokus på individuelle utfordringer hos den enkelte. I tillegg tror vi at det å etablere gode trygge rom for refleksjon sammen med andre ledere i samme situasjon, kan bidra til økt grad av trygghet og støtte til gjennomføring av lokale endringsprosesser.