Om programmet


Vidsynt leder er et lederstøtteprogram med 4 dagssamlinger totalt. Til hver samling er det en del for- og etterarbeid som er knyttet opp til den prosessen RVTS Sør ønsker å legge til rette for. Skal du som leder få maksimalt utbytte av kurset, er det viktig at det blir satt av tid mellom samlingene til å reflektere og utføre de oppdragene som blir foreslått.

Mål for programmet:
Istandsette ledere til å drive fagutvikling lokalt på egen avdeling eller arbeidsplass.

Under her ser du en oversikt over de 4 samlingene, hvilke temaer som belyses og hvilke verktøy som bli tatt i bruk:

Leder, Kjenn deg selv


En god leder er godt kjent med egne styrker og sårbarheter og er bevisst egne reaksjoner i møte med sine medarbeidere. Den første samlingen inviterer ledere inn til refleksjon over egen rolle som leder og utforske utviklingsmuligheter.

Viktige tema
 • Bevisst egen ledelse
 • Implementering
 • Fra refleks til refleksjon
 • Affektbevissthet

Verktøy
 • 4 temperamenter
 • TFS - ledelse


Leder, Kjenn dine medarbeidere


Fagutvikling på egen arbeidsplass krever at leder er godt kjent med sine medarbeidere. I den andre samlingen har fokus på hvordan du som leder kan utvikle et godt medarbeiderskap og en god arbeidskultur.

Viktige tema
 • Økt kunnskap og kjennskap til sine medarbeidere
 • Fagfolks utvikling
 • Medarbeiderskap
 • Arbeidsglede
 • Tillit

Verktøy
 • Ressursjakt
 • Glødebarometer


Leder, Utvid ditt repertoar


Å være leder er en dynamisk prosess hvor man stadig er i utvikling. I den tredje samlingen ønsker vi å fokusere på lederes utviklingsprosess og hvordan dette henger sammen med god arbeidskultur. VidSynt har valgt lærende organisasjoner som utgangspunkt for organisasjonsutvikling og teori og oppgaver knyttet til Senges 5 disipliner bli gjennomgått.

Viktige tema
 • Definere utviklingsmål
 • Lærende organisasjon
 • Arbeidskultur
 • Deg (leder) som verktøy i fagutvikling

Verktøy
 • Utviklingsplan
 • Ønskeleder
 • ”De sporene livet har satt”


Leder, Finn veien videre


Ledere som er del av gode lederteam har bedre forutsetninger for å lykkes. Det å kunne gi og motta inspirasjon og støtte til hverandre har en dobbel effekt. Egne lederoppgaver kan løses bedre og kompetanse spres mellom avdelinger og enheter. I den siste samlingen blir lederteamet utfordret til å se på samspill og muligheter i enhetens ledergruppe.

Viktige tema
 • Konkretisering av utviklingsmål
 • Utvikle gode lederteam
 • Kompleksitet
 • Joharis vindu
 • Forberede medarbeidere på Vidsynt organisasjon

Verktøy
 • Teamprofil 4 temperamenter
 • Snowdens kompleksitetsmodell
 • ”Fryktfjerner”
Utviklingsplan