VidSynt ledererfaringer


Her kommer det intervju med ledere som har deltatt på kursene. Har VidSynt leder gjort ledere motivert og i stand til å drive fagutvikling lokalt på sin enhet eller avdeling? Dette er spørsmål vi vil stille og svarene vil bli lagt ut her.