Verktøy

Her ligger verktøy dere kan ta i bruk for å analysere egen kultur. Vi har laget et verktøy for analyse av organisasjonskulturen som kan brukes til å identifisere utviklingsområder og områder med læringspotensiale.