VidSynt Organisasjon fokuserer på å utnytte lokale ressurser bedre gjennom fokus på videreutvikling av lokal organisasjonskultur og faglig refleksjon.