Hvorfor VidSynt Organisasjon


Vidsynt organisasjon handler om kulturendring som grunnlag for kvalitetsforbedring og fagutvikling. Kultur kan beskrives som hvilke verdier, vitenskapssyn, barnesyn, og utviklingssyn vi har, og dette påvirker våre valg på jobb og ellers i livet. Endringsprosesser må ha fokus på hvem vi er og hva som er viktig for oss for å virke.

Fagartikler