Organisasjonsanalyseverktøy


Her ligger ulike verktøy dere kan ta i bruk for å analysere egen kultur: modell for aktivitetsteoretisk analyse og modell for identifisering av «organisatoriske lærevansker». Disse gir hjelp til å beskrive hvordan deres lokale kultur er, samtidig som de peker på noen forbedringsområder.

Vekstanalyse-verktøyet som ligger her kan dere bruke til å prioritere hvilke områder dere vurderer som er viktigst å få forbedret, samtidig som dere kan prioritere hvilke tiltak dere regner med vil ha best effekt i forhold til de valgte forbedringsområdene.

Triggerplakat
  Hvilken sang er du

Medarbeiderskap
  Lek 1

Lek 2
Verktøy