«Å gi barn, unge og deres familie vekst og utvikling, er BUFetats kjerneoppgave. Det arbeider du og alle medarbeidere i vår etat med hver dag.»

Ellen Ølness Nadim, regiondirektør BUFetat region sør