Om VidSynt Veiledning


VidSynt veiledning er et utviklingsprogram som har fokus på kvalitetssikring av veilederne som bistår avdelingene i Bufetat region sør. Programmet vil ha fokus på å hjelpe den enkelte veileder med videreutvikling av egen kompetanse og ferdigheter. Dette gjøres gjennom å ha fokus på praktisk trening og feedback til den enkelte veileder innen områder som vekstskapende veiledning, utnyttelse av dynamiske gruppeprosesser, perspektivering innenfor etiske og verdibaserte dilemmaer, og veileders personlige utfordringer i sin praksis. Programmet vil også ha fokus på å kvalifisere veilederne til å lage individuelle utviklingsplaner ut fra deres personlige utfordringer, samt øvelse i kontinuerlig evaluering av egen praksis.

VidSynt veiledning vil ha fokus på å videreutvikle relevant kompetanse hos veilederne, både i form av personlige ferdigheter, evne til prosessarbeid, refleksjon over kompleksitet og verdier, og evne til egenutvikling.

Programmet består av en kombinasjon av undervisning, workshops, e-læring og veiledning.