Programmet


VidSynt veiledning består av 3 samlinger med forarbeid og etterarbeid til hver samling:


Første samling

En to-dagers workshop.


Andre samling

En enkeltdag med workshop og undervisning.


Tredje samling

Består av en enkeltdag med workshop og undervisning.

Programmet