Veilederbank


› Her får du en liste over godkjente VidSynt veiledere med deres kontaktinformasjon. (krever innlogging på intranett)Veiledernettverk


RVTS Sør og regionskontoret vil avholde veiledersamlinger minst en gang i halvåret for å dele erfaringer og gi faglig påfyll.