Målgruppe


Fagpersoner som regionledelsen i Bufetat Sør ønsker skal drive veiledning til sine avdelinger.

Dersom du ønsker å være veileder i Bufetat Sør, må du ta kontakt med regionskontoret i Tønsberg.